OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE PRACOWNIKÓW SŁUŻBY BHP

Oddział Kraków

To już było

W dniach 11-13.05.2015 delegacja OSPSBHP Polska w składzie 

 • Krystyna Leśniak Moczuk- Prof. nazw. dr hab. Uniwersytet Rzeszowski
 • Waldemar Dudek- Zarząd OSPS BHP
 • Krzysztof Babka- Zarząd OSPS BHP
 • Andrzej Brygoła- Zarząd OSPS BHP
 • Piotr Kosiorowski- lekarz medycyny pracy
 • Stanisław Frankowski-tłumacz

Została zaproszona przez Vice ministra Baranyiné Kabai Erzsébet z Departament ds. Realizacji Projektów w Ministerstwie Gospodarki  Narodowej oraz Stowarzyszenia specjalistów ds. BHP i Węgierskiego Stowarzyszenia ds.Eliminacji Azbestu. na międzynarodową konferencję pt.: Za naszą przyszłość bez azbestu – za przyszłość BHP na Uniwesytetet Techniczno Ekonomiczny w Budapeszcie Węgry. 

PROGRAM KONFERENCJI - Za naszą przyszłość bez azbestu – za przyszłość BHP obejmował:

W pierwszym dniu

 • Wpływ ochrony środowiska na nasze zdrowie (Kőrösi Csaba, dyr Kancelaria Prezydenta Republiki Węgier - Zarząd Ochrony Środowiska)
 • Cel konferencji, znaczenie (Dr Koch Mária, dyr, Uniwesytet Techniczno - Ekonomiczny w Budapeszcie, Wydział Inżynierii Pojazdów i Ruchu Drogowego, Centrum Szkolenia BHP)
 • Prezentacja osiagnięc i celów projektu TÁMOP 2.4.8-12 (Baranyiné Kabai Erzsébet, manager projektu, Ministerstwo Gospodarki Narodowej, Departament ds. Realizacji Projektów)
 • Konkluzje wynikajace z badań chorób zawodowych spowodowanych przez azbest (Dr Madarász Gyula, naczelnik, Ministerstwo Gosp.Nar., Departament Inspekcji Pracy, Wydział Środowiska Pracy)
 • Za naszą przyszłość bez azbestu – zadania i obowiązki Węgierskiego Stowarzyszenia ds. Eliminacji Azbestu (Borsody Gábor, prezes, Węgierskie Stowarzyszenie ds. Eliminacji Azbestu)
 • Współpraca miedzy specjalistami ds. BHP a nadzorem BHP za Węgry bez azbestu (Velicsek Ildikó, naczelnik, Kncelaria Urzędu Miasta Budapeszt, Departament Pracy, Wydział Inspekcji Pracy)
 • Mészáros Balázs, prezes, Stowarzyszenie Specjalistów ds. BHP;
 • Krajowy program usuwania azbestu w Polsce ( Prof. Krystyna Lesniak Moczuk Uniwersytet w Rzeszowie, Waldemar Dudek OPSPS BHP,
 • Praktyka w usuwaniu azbestu w UE (Mr. AnandHarinarain, Best Group, Holandia)
 • Praktyka w usuwaniuazbestu na Węgrzech (Zellei Janos, prezez Rady Nadzorczej, Węgierskie Stowarzyszenie ds. Eliminacji Azbestu)
 • Praktyka w pomiarach czystości powietrza w UE (Six Eva, kierownik laboratorium, Wessling Hungary Kft., Laboratorium badań Azbestu)
 • Praktyczne rozwiązania w usuwaniu azbestu – prezentacja:, (Jednostka DECO, zamki trzykomorowe, maski ciśnieniowe, osobiste narzędzia ochrony pracy, BEST Kft.)

Drugi dzień

 • Strategia ochrony pracy w UE oraz przygotowania do tworzenia krajowej polityki ochrony pracy (Nesztinger Peter, naczelnik, Ministerstwo Gospodarki Narodowej, Departament Inspekcji Pracy)
 • Obowiązki w zakresie BHP w świetle orzeczeń sądowych (Dr H.Nagy Judit, z-ca naczelnika, Ministerstwo Gospodarki Narodowej, Departament Inspekcji Pracy)
 • Obowiązki pracodawcy w zakresie sprawozdań BHP(Nesztinger Peter, naczelnik, Ministerstwo GospodarkiNarodowej, Departament Inspekcji Pracy)
 • Wsparcie obowiązków sprawozdawczych poprzez informatyczne rozwiązania online, informatyczny rozwój projektu TÁMOP 2.4.8-12 (Vörös Szabolcs, koordynator zawodowy, Ministerstwo Gospodarki Narodowej,
 • Departamentds. Realizacji Projektów)
 • Transformacja systemu inspekcji pracy(Dr H.Nagy Judit, z-ca naczelnika, Ministerstwo Gospodarki Narodowej, Departament Inspekcji Pracy)
 • Doświadczenia z badań w ramach kształcenia zawodowego w zakresie wypadków przy pracy i chorób zawodowych zrealizowanych w obrębie projektu TÁMOP 2.4.8-12 ((Dr Koch Mária, dyr, Uniwesytet Techniczno -
 • Ekonomiczny w Budapeszcie,Wydział Inżynierii Pojazdów i Ruchu Drogowego, Centrum Szkolenia BHP)
 • Dr Szaabó Gyula, docent uniwersytecki, Uniwersytet w Óbudzie