OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE PRACOWNIKÓW SŁUŻBY BHP

Oddział Kraków

Szkolenia

Kampania na rzecz poprawy warunków pracy

Małopolski Oddział Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Służby BHP jako organizacja społeczna w ramach współpracy z OIPIP w Krakowie podjęliśmy współpracę w ramach organizowanych kampanii na rzecz poprawy warunków pracy w organizowanych w najbliższym czasie projektach:

I. Program informacyjny „Ograniczenie zagrożeń powodujących potknięcia i poślizgnięcia w miejscu pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się handlem hurtowy, ze szczególnym uwzględnieniem magazynów”

II. Program informacyjno prewencyjny w budownictwie.

Tym samych dla pracodawców, których reprezentantami jesteśmy w branżach objętych projektem zobowiązaliśmy się do współuczestnictwa i organizacji cyklu szkoleń prewencyjnych. Proszę o przedstawienie możliwości udziału pracodawcom i zgłoszenie do programów.

Równocześnie pragnę zwrócić uwagę, iż frekwencja i zaangażowanie w wyraźny sposób będzie rzutować na nasze zaangażowanie w współpracę z OIPIP, proszę zatem o poważne potraktowanie możliwości uczestnictwa w projekcie.

Podkreślam, że projekty są bezpłatne a udział nie przyniesie żadnych negatywnych następstw dla pracodawców.

Pierwsze semiarium dotyczyło ocena ryzyka zawodowego i warsztaty z oceny cz I - szczegóły