OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE PRACOWNIKÓW SŁUŻBY BHP

Oddział Kraków

Ankieta

Ankieta badania satysfakcji użytkowników strony internetowej OSPSBHP oddział Kraków oraz komunikacji elektronicznej z Członkami
 1. 1. Na ile jest Pan(i) ogólnie zadowolony/-a z naszego serwisu WWW? Proszę odpowiedzieć w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza całkowite niezadowolenie, a 5 oznacza pełne zadowolenie.(*)

  Nieprawidłowe dane
 2. 2. Chcielibyśmy dowiedzieć się czegoś więcej o Pana/-i wrażeniach, dlatego prosimy o wskazanie głównych powodów tak dużego zadowolenia z naszego serwisu WWW.
  Nieprawidłowe dane
 3. 3. W jakim celu odwiedził(a) Pan(i) nasz serwis WWW? Proszę wskazać główny cel.(*)  Nieprawidłowe dane
 4. 4. Jak często odwiedza Pan(i) nasz serwis WWW?(*)

  Nieprawidłowe dane
 5. 5. Na ile jest Pan(i) ogólnie zadowolony/-a z naszej STREFY CZŁONKOWSKIEJ?


  Nieprawidłowe dane
 6. 6. Prosimy wybrać zdanie, które najtrafniej opisuje Pana/-i wrażenia z poszukiwania informacji w naszym serwisie WWW. Należy wybrać tylko jedną odpowiedź.(*)
  Nieprawidłowe dane
 7. 7. Ile lat pracuję w służbie BHP?

  Nieprawidłowe dane
 8. 8. Czy korespondencja mailowa z informacjami o wydarzeniach, pracach zarządu, konferencjach, sprawach składkowych, spotkaniach to dobry sposób komunikacji?
  Nieprawidłowe dane
 9. 9. Uwagi do dotychczasowej korespondencji mailowej wysyłanej przez Administratora Strony.
  Nieprawidłowe dane
 10. 10. Czy są jakieś zagadnienia związane z serwisem WWW/siecią WWW, o których nie było mowy w ankiecie, a które chce Pan(i) teraz przywołać? Proszę wskazać wszelkie napotkane problemy.
  Nieprawidłowe dane
 11. 11. Czy w sprawach istotnych dla funkcjonowania Stowarzyszenia chciałabyś / chciałbyś jako Członek OSPSBHP oddział Kraków wyrażać swoje opinie za pomocą ankiet? Opinie dotyczyłyby propozycji szkoleń, seminariów, wyboru terminów spotkań, zawieranych porozumień, kierunków działania, itp.(*)
  Nieprawidłowe dane
 12. (*)

  Nieprawidłowe dane
 13.