OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE PRACOWNIKÓW SŁUŻBY BHP

Oddział Kraków

Planowane wydarzenia

Zarząd Oddziału w Krakowie i zarząd Koła BHP „Podhale” w Nowym Targu zapraszają do udziału w kolejnym Podhalańskim spotkaniu, które odbędzie się w dniach 13 i 14.X. 2017 r. w Nowym Targu.

Program spotkania:

Piątek 13 października 2017 roku

 • 17.00 – zbiórka i zakwaterowanie uczestników
 • 17.30 – Uroczyste rozpoczęcie spotkania
 • 18.00 – Kolacja integracyjna i biesiadowanie przy góralskim stole

Sobota 14 października 2017 roku

 • 8.00 – Śniadanie
 • 9:00 – 13:00 Wykłady i seminaria
 • Pierwsza część : 9.00 – 10.30-  Wykłady Kierownika Oddziału Państwowej Inspekcji Pracy – Oddział w Nowym Sączu  - Pani Beata Ziółko na tematy:
 1. Bieżące spostrzeżenia wynikające z pracy inspektorów pracy  
 2. Uwagi bieżące odnoszące się do szkoleń bhp i całokształtu pracy inspektorów zakładowej służby bhp
 3. Aktualizacje w przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy wprowadzone w ostatnim czasie.
 • Przerwa kawowa – 30 minut
 • Druga część: 11.00 – 12.30– Wykład Specjalisty -  Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu PIP w Krakowie  - Pana Inspektora Bogdana Solawy
 1. Ustalenia zespołów powypadkowych , a postępowanie Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie ustalenia przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy
 2. Odpowiedzi na pytania nurtujące uczestników spotkania
 • 12:45 - Podsumowanie i zakończenie formacyjnej części spotkania
 • 13:00 - Obiad i zakończenie IX Podhalańskiego Spotkania Służby BHP

  

Koszt  uczestnictwa w szkoleniu

 • 110 zł -  członkowie Stowarzyszenia\
 • 250 zł – osoby spoza Stowarzyszenia

                                                                                                 Prezes Zarządu Oddziału 

                                                                                                 OSPSBHP w Krakowie