OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE PRACOWNIKÓW SŁUŻBY BHP

Oddział Kraków

O nas

Oświadczam, że podane dane są zgodne z moim dowodem osobistym.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich wpisanych podczas rejestracji danych osobowych dla celów Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP Oddział Małopolska – Kraków – wyłącznie do użytku wewnętrznego (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 1997 r. Nr 133 poz.883 z późn. zmian.)

 

Nawiązując do Statutu OSPS BHP zobowiązuję się do aktywnego i czynnego działania w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz przestrzegania postanowień Statutowych i Regulaminu Wewnętrznego, stosowania się do uchwał i terminowego uiszczania ustalonych składek Członkowskich Stowarzyszenia.

STATUT
OGÓLNOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA PRACOWNIKÓW SŁUŻBY BHP

pobierz aktualny 

statut do pobrania - kliknij

 

Historia Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Służb BHP w Polsce