OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE PRACOWNIKÓW SŁUŻBY BHP

Oddział Kraków

Wyrażamy opinię w sprawach dotyczących nowych rozwiązań prawno organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy

Reprezentujemy i bronimy interesów zawodowych i społeczno prawnych członków Stowarzyszenia

Popularyzujemy problematykę bezpieczeństwa i higieny pracy

Dbamy o zachowanie godności pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy

Przestrzegamy zasad etyki zawodowej oraz doskonalimy umiejętności i wiedzę członków

Relacja z XI-te Podhalańsko – Pienińskie Dni Służby BHP - Niedzica 11-12.10.2019 r.

W dniach 11-12 października 2019 roku członkowie oddziału Kraków wzięli udział w XI-tych Podhalańsko – Pienińskie Dniach Służby BHP. Spotkanie odbyło się w Niedzicy w kompleksie Zespołu Rekreacyjnego Polana Sosny. To wyjątkowe miejsce, gdzie w Dworze modrzewiowym wybudowanym w XVIII wieku, przeniesionym z Grywałdu na Polanę Sosny w Niedzicy przy zbiorniku Sromowce zorganizowaliśmy spotkanie. Wystrój wnętrz Dworu zachowuje autentyczne elementy z epoki, pozwala odczuć klimat XIX – wiecznego dworku polskiego.

Pierwszego dnia uczestniczyliśmy w spotkaniu szkoleniowym z prowadzonym przez Starszego Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie - Oddział Nowy Sącz Pana Sławomira Nowogórskiego.
Szkolenie dotyczyło:

a) Zmian w kodeksie pracy;
b) Odpowiedzialności służby BHP;
c) Nadzoru nad warunkami pracy sprawowanym przez instytucje państwowe.

Po zakończeniu wykładu uczestnicy skorzystali z możliwości zadawania pytań w zakresie szkolenia jak i tematów wybranych przez uczestników. Pan Inspektor wyczerpująco i zwięźle udzielał odpowiedzi na zadawane pytania uczestników.

Po szkoleniu uczestnicy spotkania wzięli udział w biesiadzie przy palenisku wewnątrz chaty góralskiej, uświetnionym przez Góralski Zespół Folklorystyczny. Uczestnicy brali udział w organizowanych zabawach i rywalizacji artystycznej – góralski taniec, śpiew i gra na instrumentach góralskich z epoki. Po uśmiechach i opiniach widać było, że wszyscy bawili i integrowali się wzorowo, a przy tym bezpiecznie ;)

Następnego dnia uczestniczyliśmy w zwiedzeniu Zespołu Elektrowni Wodnych Niedzica S.A. Celem zwiedzania było poszerzcie praktycznej wiedzy w zakresie dobrych praktyk BHP obejmujące bezpieczne warunki pracy na przykładzie Elektrowni Wodnej.

Tu bardzo dziękujemy za pomoc w organizacji tej wizyty kol. Dariuszowi Dyda, który był jednocześnie naszym przewodnikiem.

Kolejnym elementem dnia był Rejs statkiem po Jeziorze Czorsztyńskim. Pogoda była piękna, więc widoki niedoopisania /można zobaczyć je na zdjęciach/.

Kto nie był niech żałuje i planuje swój czas na kolejny wyjazd organizowany w 2020 r.

Podczas rozmów pojawiły się propozycję na kolejny wyjazd np. spływ Dunajcem lub wycieczka na Trzy Korony.

W spotkaniu uczestniczyło 31 członków naszego oddziału.

Na końcu chciałbym w imieniu uczestników bardzo podziękować za wkład pracy poniesiony podczas organizacji spotkania Panu Józefowi Orłowi.

 

Opracował: Paweł Kania

 

Dołącz do nas!

Zarejestruj się i zostań Członkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP Oddział Kraków.